Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współpracy transgranicznej Polsko – Słowackiej

Nazwa projektu

Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współpracy transgranicznej Polsko – Słowackiej.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Opis projektu

Celem realizacji mikroprojektu jest udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego poprzez organizację wydarzenia kulturalnego, podczas którego zostaną zorganizowane:

– występy zespołów folkowych z Polski i Słowacji,

– prezentacja potraw regionalnych polskich i słowackich,

– prezentacja rękodzieła krzewiących kulturę i regionalizm pogranicza,

Ponadto mikroprojekt ma na celu poszukiwanie nowatorskich koncepcji i rozwiązań dla ochrony oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicznych miejscowości. Planuje się organizacje seminarium dla partnerów projektu, podczas którego zostaną zaprezentowane innowacyjne metody na wprowadzenie działań prowadzących do zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i turystów odwiedzających Szczawnicę i Leśnicę.

Okres realizacji projektu: 1.09.2022 – 31.01.2023

Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicznych miejscowości Szczawnica-Leśnica