Godła Szalayowskie

Jak uzyskać tablicę

Szczegółowy regulamin przyznawania godeł znajduje się w załączniku do XLVI/335/2022 uchwały Rady Miejskiej.  (uchwała do pobrania poniżej)

Krótki opis procedury składania wniosków:

Godła mogą być przyznane właścicielom nieruchomości położonym na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:
a. trudniącym się wynajmem kwater, prowadzeniem pensjonatów, hoteli, obiektów gastronomicznych,
b. szczególnie dbającym o wygląd estetyczny własnej nieruchomości,
c. zasłużonym dla Miasta i Gminy Szczawnica, których działalność i osiągnięcia przyczyniły się do promocji Miasta i Gminy Szczawnica.

Aby uzyskać tablicę należy zgłosić swoją kandydaturę w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczawnicy. Wniosek do wypełnienia można pobrać z tej strony. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Kapituły Honorowej, posiedzenie jest planowane w maju lub czerwcu. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury wnioskodawca wykonuje tablicę na własny koszy, zgodnie z wymaganiami (wymagania podane w obecnym regulaminie mogą ulec zmianie). Po wykonaniu tablic zostaną one wręczone właścicielom na uroczystej sesji rady miejskiej. 

W razie pytań prosimy o kontakt.

Regulamin

Wniosek

 

Uroczystość wręczenia Godeł Szalayowskich 2022