Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu

W ubiegłą sobotę, 15 października br., podczas organizacji wydarzenia kulturalnego przy technicznej przystani flisackiej na Piaskach grono turystów, kuracjuszy i mieszkańców miało możliwość poznania tradycji ludowej polskiej i słowackiej. Przed występami artystycznymi przywitali zebranych Burmistrz Miasta i Gmina Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry Bogusław Waksmundzki, Baca Andrzej Majerski, Dyrektor KOWR Janina Burzyńska,...

Scroll to top
Skip to content