Logo programu - BIT Bony na Innowacje Technologiczne

BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jednym z jego działań jest opracowanie strategii rozwoju naszej instytucji,...

Scroll to top
Skip to content