Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu

W ubiegłą sobotę, 15 października br., podczas organizacji wydarzenia kulturalnego przy technicznej przystani flisackiej na Piaskach grono turystów, kuracjuszy i mieszkańców miało możliwość poznania tradycji ludowej polskiej i słowackiej.

Przed występami artystycznymi przywitali zebranych Burmistrz Miasta i Gmina Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry Bogusław Waksmundzki, Baca Andrzej Majerski, Dyrektor KOWR Janina Burzyńska, Dyrektor RZHOiK w Nowym Targu Jan Janczy oraz Dyrektor CKSiP Paulina Mogilska-Słowik. Do wspólnej zabawy zaprosili prowadzący imprezę Agnieszka Stopka i Artur Majerczak. Na scenie wiele się działo, wystąpiła Kapela słowacka Temperament Cimbal Orchestra, Kapela Góralska Hudba Flisok oraz Ludowa Hudba Petra Baku ze Słowacji, które przyjechały do Szczawnicy razem z przedstawicielem naszego miasta partnerskiego Lesnicy Starostą Janem Gondkiem.

Podczas wydarzenia można było pokosztować potraw regionu przygranicza polsko-słowackiego, przygotowanych przez Pieniński oddział Związku Podhalan, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, swojskich wyrobów masarskich Pana Krzysztofa Zachwiei – firma Draganek – rolniczy handel detaliczny, oscypków i bundzu bacy Andrzeja Majerskiego, barana z rożna po Pienińsku przygotowanego przez rodzinę Bulisiów oraz słodkości przygotowanych przez Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pamiątki ze Szczawnicy można było zaopatrzyć się u Pań tworzących rękodzieło z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych o. Szczawnica. W trakcie imprezy odbył się konkurs poprowadzony przez przedstawicielkę ZP – Agnieszkę Ciesielkę oraz licytacja na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego przygranicznej kultury polsko-słowackiej, a zostało ono zrealizowane w ramach mikroprojektu pn. „Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współpracy transgranicznej Polsko-Słowackiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

 

Scroll to top
Skip to content