Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2023/2024

Regulamin

„Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie
Miasta i Gminy Szczawnica 2023/2024

1. Cel: podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych miasta, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

3. Uczestnicy:

I kategoria : sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe,

II kategoria : budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie prowadzące działalności handlowej i gastronomicznej),

III kategoria: balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.

4. Ocena wyników:

Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :

• przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,

• przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  w Szczawnicy,

• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy,

• przedstawiciel Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy

5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:

• ogólne wrażenie estetyczne

• różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji

• pomysłowość i oryginalność kompozycji

6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie od 27 grudnia 2023 r.
do 12 stycznia 2024r. dokonywać będzie oceny dekoracji.

7. Nagrody :

I kategoria: sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe

I miejsce     1.000,00 zł

II miejsce        650,00 zł

III miejsce        350,00 zł

II kategoria: Właściciele budynków prywatnych (nie prowadzący działalności handlowej

i gastronomicznej)

I miejsce     1.200,00 zł

II miejsce        800,00 zł

III miejsce        600,00 zł

III kategoria: balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych

I miejsce        400,00 zł

II miejsce        300,00 zł

III miejsce        200,00 zł

8. Wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2024r. na Sesji Rady Miasta, o czym laureaci zostaną poinformowani.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.

11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

Regulamin (.pdf)

Scroll to top
Skip to content