Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicznych miejscowości Szczawnica-Leśnica

Dnia 20.01.2023 r. w Restauracji Maria odbyło się seminarium pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicznych miejscowości Szczawnica-Leśnica”, podczas, którego mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej prof. dr hab. Stanisławy Trebuni-Staszel pt. „Zarządzanie dziedzictwem Kulturowym i przyrodniczym miejscowości Pienin” oraz Dyrektor Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy Barbary Węglarz na temat „Turystyka kulturowa – formą popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu Pienin”.

Podczas spotkania zostały przekazane koncepcje, które pomogą wprowadzić działania pozwalające na popularyzację zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze objętych działaniami mikroprojektu.
Seminarium zorganizowano w ramach realizacji mikroprojektu pn. Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współpracy transgranicznej Polsko – Słowackiej. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020.

Mikroprojekt realizujemy dzięki zawartej umowie o dofinansowanie pomiędzy Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnica, a Związkiem Euroregion „Tatry”. Partnerem projektu jest Gmina Leśnica.

 

 

Scroll to top
Skip to content