Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Informacja
Zajęcia ze wspinaczki zostaną przeprowadzone na ściance umiejscowionej na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników. W ramach sportowych zmagań na ściance, zostaną utworzone dwie grupy zajęciowe. Wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane. Miesięczne koszty zajęć to 35 zł, faktura zostanie wystawiona na koniec każdego miesiąca prowadzonych zajęć.
Harmonogram prowadzonych zajęć

Marzec
11.03 i 25.03

Grupa I godz. 10:00 – 11:00
Grupa II godz. 11:00 – 12:00

Kwiecień
15.04 i 29.04

Grupa I godz. 10:00 – 11:00
Grupa II godz. 11:00 – 12:00

Maj
6.05 i 20.05

Grupa I godz. 10:00 – 11:00
Grupa II godz. 11:00 – 12:00

Czerwiec
3.06. i 17.06

Grupa I godz. 10:00 – 11:00
Grupa II godz. 11:00 – 12:00

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na podane w formularzu zgłoszeniowym nr telefonów.

Scroll to top
Skip to content