Plakat informacyjny o zajęciach z robotyki organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy

Wakacyjne zajęcia z robotyki

W ramach realizacji projektu „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim” Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy realizuje zajęcia edukacyjnych z zakresu obsługi tablicy interaktywnej połączonej z elementami robotyki i programowania.
Zajęcia realizowane będą w terminach:

– 17.08 (środa) – godz. 16:00

– 19.08 (piątek) – godz. 16:00

– 22.08 (poniedziałek) – godz. 11:00

– 24.08 (środa) – godz. 11:00

– 26.08 (piątek) – godz. 11:00

Miejsce: budynek Kinoteatru „Pieniny” ul. Główna 6

Regulamin rekrutacji na zajęcia edukacyjne
realizowane w ramach projektu „ BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”

1. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Szczawnica w wieku od 10-18 lat.
2. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentów:
– Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie,
– Klauzula informacyjna RODO,
– Załącznik 1. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
– Załącznik 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu;
Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do regulaminu.
3. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć:
– osobiście w dni zajęć lub w Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Szczawnicy, ul.Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
4. Realizacja zajęć jest planowana w terminie:
– 17.08.2022 r., 19.08.2022 r., 22.08.2022 r., 24.08.2022 r, 26.08.2022 r.
5. Liczba godzin przewidziana na jednego uczestnika zostanie podana po weryfikacji liczby otrzymanych zgłoszeń.

Załącznik 1 (.pdf)

Scroll to top
Skip to content