UWAGA

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy pozostaje zamknięty dla petentów i pracuje w systemie wewnętrznym.

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji, poprzez kontakt telefoniczny tel.  534-314-740 lub mailowy biuro@mokszczawnica.pl

Nasi partnerzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy

34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 103
tel. 18 262 26 66
kom. 534 314 740
e-mail: biuro@mokszczawnica.pl