„SPOTKANIE Z KOLĘDĄ” – w ramach obchodów 20-lecia istnienia Wtz Perła Szczawnicy – relacja

W dniu 18 stycznia odbyło się „ SPOTKANIE Z KOLĘDĄ” – jedno z pierwszych spotkań kulturalnych, którym rozpoczęto nowy rok, w ramach jubileuszu 20-lecia istnienia Wtz Perła Szczawnica.

– Celem tego spotkania było zaprezentowanie się grup uczestników z poszczególnych placówek PSONI Koło w Szczawnicy oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Z programem artystycznym wystąpili uczestnicy:
– z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy z Ochotnicy Dolnej, grupa „Rozśpiewani przyjaciele”,
– ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Ochotnicy Dolnej, grupa „Perełki”
– ze Środowiskowego Domu Samopomocy PERŁA w Szczawnicy, grupa „ Pienińskie Perły”
– z Warsztatów Terapii Zajęciowej PERŁA w Szczawnicy
– Chór „ DOMINANTA” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Szczawnicy, któremu akompaniowała P. Ewa Zachwieja.

Przesłanie płynące ze śpiewu kolęd, pastorałek oraz życzeń pełnych dobroci, radości, miłości, pokoju niechaj zagości w naszych sercach i towarzyszy przez wszystkie dni. Gośćmi honorowymi byli Kierownicy/Dyrektorzy poszczególnych placówek PSONI Koło w Szczawnicy. Słowo przywitania wygłosiła przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Szczawnicy, Pani Janina Zachwieja. Wspólny poczęstunek i biesiadowanie przyczyniły się do poprawy relacji społecznych, a dla uczestników poszczególnych placówek był treningiem umiejętności społecznych.
Całość imprezy poprowadziła kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „ PERŁA” w Szczawnicy, pani Wiesława Sajdak – Tokarczyk, która serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na ten przegląd. Podziękowała także kadrze WTZ za pomoc w przygotowaniu tego spotkania.
Poczęstunek oraz dyplomy ufundował Samorząd Uczestników WTZ „PERŁA” w Szczawnicy ze środków na integrację społeczną.

Scroll to top
Skip to content