Sport na Start

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Wspinanie na Start z BGK”.
Głównym celem programu jest popularyzacja aktywności fizycznej w dyscyplinie sportowej jaką jest wspinaczka wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Szczawnica.
Projekt zakłada:
– doposażenie CKSiP w Szczawnicy w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć sportowych,
– założenie sekcji wspinaczkowej dedykowanej dla osób poniżej 18 roku życia,
– przeprowadzenie zajęć sportowych

Sekcja będzie prowadzona na nowo powstałej ściance wspinaczkowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy.

Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach organizowanego przez Fundacje BGK im. J. K. Steczkowskiego konkursu grantowego „ Sport na Start”.
Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie, wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Regulamin Wspinanie na Start z BGK (.pdf)

zgody (.pdf)

Scroll to top
Skip to content