Infrastruktura Domów Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy otrzymał dofinansowanie w ramach programu  "Infrastruktura Domów Kultury", na wykonanie zadania "Zakup sprzętu na potrzeby prowadzonej działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy". Łączna kwota zadania to 262,5 tys. złotych, z czego 210 tys. to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Zadanie polega na zakupie wyposażenia dla naszego ośrodka tj. Sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz komputerowego. 

Scroll to top
Skip to content